Конъюнкция

#Логические операции
Логические операции