Библиографический источник

Закон за съдене и наказание виновниците за народната катастрофа

22 ноември 1919 г.
Язык текста:

Болгарский

Сведения об источнике:

Държавен вестник. – 1919. – 9 декемврий (№ 203). – С. 1–2.

Дополнительно:

Дигиталната библиотека Народна библиотека „Иван Вазов“

Дата публикации:
Дата публикации: