Władysława IV, Krola Polskiego W. Xiążęcia Lit. etc. Listy i inne pisma urzędowe, które do znakomitych w kraju mężów, z kancellaryi król. wychodziły ; w których tak sprawy państwa publiczne jako i prywatne królewskie, są traktowane

materyał dziejowy / z rękopismów zebrał A. Grabowski
Автор:
Место издания:
Kraków
Издатель:
Stanisław Cieszkowski
Дата издания:
Объём:
258 s.
Язык текста:
Польский
Электронная версия:
Перейти
Дата публикации: