Библиографический источник

The Theory of commodity price stabilization

a study in the eco nimics of risk / D. M. G. Newbery, J. E. Stiglitz

Заглавие:

The Theory of commodity price stabilization

Автор:
Место издания:

Oxford

Издатель:

Clarendon Press

Дата издания:
Объём:

XV, 462 p.

Язык текста:

Английский

Дата публикации:
Дата публикации: