The effects of mass communication

Joseph Thomas Klapper
Автор:
Место издания:
Glencoe, IL
Издатель:
Free Press
Дата издания:
Объём:
302 p.
Серия:
Foundations of communications research ; vol. 3
Язык текста:
Английский
Дата публикации: