Štylistika neverbálnej komunikácie

zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v dňoch 15.-16. februára 1996 : konferencia sa konala na počesť univ. prof. Jozefa Mistríka, DrSc, pri príležitosti jeho 75. naodenín / Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta ; [vedecký red. a zost. Ján Sabol]
Место издания:
Bratislava
Издатель:
Univerzity Komenského
Дата издания:
Объём:
266 s.
ISBN:
9788088868200
Язык текста:
Словацкий
Дата публикации: