Библиографический источник

Старинар

српског археолошког друштва

Заглавие:

Старинар

№ и название тома:

Год. 5

Место издания:

Београд

Издатель:

Краљевско-српска државна штампарија

Дата издания:
Объём:

140 с.

Сведения о содержании:

Неки стари градови и њихове околине у краљевини Србији. V. Кожељ. Од Јована Мишковића--Манастир Витовница. Од Мих. Ст. Ризнића--Старине ризнице цетињске. Од Марка Драговића--Две римске опеке с натписом. Од М. Валтровића--Грбови босанскога или српскога постанка у Корчули у Далмацији. Од Вида Вулетић-Вукасовића--Српске црквене старине. V. Колут с именом краља Вукашина. Од М. Валтровића--Старински остаци у срезу звишком (окр. пожаревачком). Од Мих. Ст. Ризнића--Разне вести. Од М. В.--Прилошци и грађа за повест о српским манастирима. Од И. Руварца--Римски натписи из Београда. Од М. Валтровића--Средовјечни натписи у Стону (у Далмацији). Од В. В. --ВукасовићаДописи. Старине из Беле Паланке. Од Душана Сабовљевића--О кучајинским манастирима но записима. I. Манастир Раваница. Од архимандрита Илариона Руварца--Римски натпис. Из Београда. Од М. Валтровића--Надгробни натписи из Босне. Од М. Валтровића--Белешке с пута. Од М. Валтровића--Српске црквене старине. VI. Чаше. Од М. Валтровића--Допис. О старинама у округу крајинском. Од Мих. Ст. Ризнића--Немачка надгробна плоча од године 1689. Од М. Валтровића

Язык текста:

Сербский

Дата публикации:
Дата публикации: