Библиографический источник

Polski słownik biograficzny

red. Emanuel Rostworowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut historii

Заглавие:

Polski słownik biograficzny

№ и название тома:

T. 26. Pia̧tkiewicz Bronisław – Pniewski Władysław

Место издания:

Wrocław

Издатель:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Дата издания:
Объём:

XII, 832 p.

Язык текста:

Польский

Дата публикации:
Дата публикации: