Pamiętniki Samuela Maskiewicza

początek swój bierze od roku 1594 w lata po sobie idące / wyd. z rękopisów Biblioteki Szczorsowskiej hrabiego Chreptowicza przez Jana Zakrzewskiego
Автор:
Место издания:
Wilno
Издатель:
T. Glücksberg
Дата издания:
Объём:
[4], 112 s.
Язык текста:
Польский
Дата публикации: