Библиографический источник

Lex regia det er

der souveraine konge-lov sat og given af... Friderich den Tredje... og af Hans Maj. underskreven d. 14. Nov. 1665, som... Friderich der Fierde... allernaadigst haver befalet ved offentlige tryk at vorde publiceret den 4. Sept. aar 1709.

Заглавие:

Lex regia det er

Место издания:

[Kjøbenhavn]

Издатель:

[s. n.]

Дата издания:
Объём:

19 s.

Язык текста:

Датский

Дополнительно:

Источник: Det Kgl. Bibliotek (https://soeg.kb.dk/permalink/45KBDK_KGL/143rgf3/alma99122473825405763)

Дата публикации:
Дата публикации: