Библиографический источник

Kraal and castle

Khoikhoi and the founding of white South Africa / Richard Elphick

Заглавие:

Kraal and castle

Автор:
Место издания:

New Haven, Conn.

Издатель:

Yale University Press

Дата издания:
Объём:

XXII, 266 p.

Серия:

Yale historical publications ; 116

Язык текста:

Английский

Дата публикации:
Дата публикации: