Коралина

Нил Гейман ; [пер. с англ. Е. Кононенко]
Автор:
Место издания:
Москва
Издатель:
АСТ
Дата издания:
Объём:
158, [1] с.
Серия:
Альтернатива
ISBN:
5-17-020104-4
Язык текста:
Русский
Дата публикации: