Библиографический источник

Jesus Came Here Too: The Making of a Culture Hero and Control over History in Simbu, Papua...

K. F. Rambo

Заглавие:

Jesus Came Here Too: The Making of a Culture Hero and Control over History in Simbu, Papua New Guinea

Автор:
Язык текста:

Английский

Сведения об источнике:

Ethnology. – 1990. – Vol. 29, № 2. – P. 177–188.

Дата публикации:
Дата публикации: