Философия науки

под ред. А. И. Липкина
Место издания:
Москва
Издатель:
Юрайт
Дата издания:
Объём:
509 с.
ISBN:
978-5-534-01198-2
Язык текста:
Русский
Дата публикации: