Библиографический источник

Feminism and the mastery of nature

V. Plumwood

Заглавие:

Feminism and the mastery of nature

Автор:
Место издания:

London

Издатель:

Routledge

Дата издания:
Объём:

x, 239 pages

Серия:

Opening out

ISBN:

9780415068093

Язык текста:

Английский

Дата публикации:
Дата публикации: