Η πόλη της Καστοριάς τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή (12ος - 16ος αι.)

ιστορία, τέχνη, επιγραφές / Ε. Δρακοπούλου
Автор:
Место издания:
Αθήνα
Издатель:
Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία
Дата издания:
Объём:
252 σ.
Серия:
Τετράδια Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης
Язык текста:
Греческий (новогреческий)
Дата публикации: