Библиографический источник

Dzieje Polski w zarysie

przez Michała Bobrzyńskiego

Заглавие:

Dzieje Polski w zarysie

Автор:
Место издания:

Warszawa

Издатель:

Gebethner i Wolff

Дата издания:
Объём:

3 t.

Рубрики:

http://opac.corp.greatbook.ru/opacg/html/circle/img/del.gif

Язык текста:

Польский

Дата публикации:
Дата публикации: