Библиографический источник

Dette er Norge 2019

Statistisk sentralbyrå ; red. leder Ingrid Modig

Заглавие:

Dette er Norge 2019

Место издания:

Norge

Издатель:

Statistisk sentralbyrå

Дата издания:
Объём:

87 s.

ISBN:

978-82-537-9958-2

Аннотация:

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes. Siden 2003 har Statistisk sentralbyrå gitt ut statistikk i kortform. «Dette er Norge» presenterer tall fra en rekke områder og prøver å gi et overblikk over det norske samfunnet og utviklingen de siste årene. «Dette er Norge» er delt inn i 21 kapitler som til sammen dekker store deler av det norske samfunnet. Publikasjonen består av tekst, tabeller og figurer og skal være lett å lese og forstå.

Язык текста:

Норвежский

Электронная версия:
Перейти
Дата публикации:
Дата публикации: