Давня історія України

в 3-х т. / Голова ред. кол. П. П. Толочко
Место издания:
Киïв
Издатель:
Наукова думка
Дата издания:
Объём:
3 т.
ISBN:
966-00-0009-Х
Сведения о содержании:
Том 1: Первісне суспільство / Відповід. ред. В.Н. Станко. - 1997. - 560 с. - ISBN 966-00-0010-3 ; Том 2: Скіфо-антична доба / Відповід. ред. С.Д. Крижицький. - 1998. - 496 с. - ISBN 966-02-0726-3 ; Т. 3 : Слов'яно- Руська доба / Ю. С. Асєєв [та ін.] ; ред. П. П. Толочко. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 695 с.: іл. - ISBN 966-02-1396-4
Язык текста:
Украинский
Дата публикации: