Библиографический источник

Články, reči, štúdie

M. Hodža

Заглавие:

Články, reči, štúdie

Автор:
Место издания:

Praha

Издатель:

Novina

Дата издания:
Объём:

5 t.

Сведения о содержании:

1: Aktivita a demokratizm v slovenskej politike od r. 1898 do r. 1906. - 1930. - 631 str. 2: Československá súčinnosṫ 1898-1919. - 1930. - 511 str. 3: Začiatky rolníckej demokracie na Slovensku 1903-1914. - 1931. - 606 str. 4: Cesty stredo-evropskej agrárnej demokracie 1921-1931. - 1931. - 560 str. 5: Slovenské rolnícke organizácie 1912-1933. - 1933. - 491 str.

Язык текста:

Словацкий

Дата публикации:
Дата публикации: