Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme per la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia ... feyta e scrita per aquell en sa llengua natural ...

Jaume, Rei de Catalunya-Aragó
Автор:
Место издания:
Valencia
Дата издания:
Дата публикации: