Библиографический источник

Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej

Karol Modzelewski

Заглавие:

Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej

Автор:
Место издания:

Wrocław

Издатель:

Zakład Narodowy im Ossolińskich

Дата издания:
Объём:

295 s.

Серия:

Chłopi w społeczeństwie polskim

ISBN:

8304026821

Аннотация:

Instytut Historii PAN podjął przed kilku laty prace nad kilkutomowym dziełem "Chłopi w społeczeństwie polskim". Od dawnych opracowań dziejów chłopów polskich, rozpoczynając od Aleksandra Świętochowskiego poprzez Kazimierza Tymanieckiego po pracę zbiorową pod red. Stefana Inglota, dzieło to ma się różnić nie tylko objętością. Każde bowiem nowe opracowanie o charakterze syntetycznym wykorzystuje dorobek poprzedników, weryfikuje go, ale zarazem stawia nowe pytania badawcze, daje spojrzenie z innej perspektywy i innego dystansu czasowego...

Язык текста:

Польский

Дата публикации:
Дата публикации: