Các thành hoàng và tín ngưỡng Thăng Long – Hà Nội

V. P. Nguyễn, D. H. Nguyễn
Автор:
Место издания:
Hà Nội
Издатель:
Nhà xuất bản Lao động
Дата издания:
Объём:
393 p.
Язык текста:
Вьетнамский
Дата публикации: