Βυζαντινοί Μελουργοί

Μανουήλ Χρυσάφης ο Λαμπαδάριος, Ιωάννης Κλαδάς ο Λαμπαδάριος, Ιωάννης Κουκουζέλης ο Βυζαντινός Μαΐστωρ / Λ. Αγγελόπουλος
Автор:
Место издания:
Αθήνα
Издатель:
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Дата издания:
Язык текста:
Греческий (новогреческий)
Дата публикации: