A comprehensive history of India

ed. by M. Habib, K. A. Nizami
№ и название тома:
Vol. 5. The Delhi Sultanat (A.D. 1206-1526)
Место издания:
New Delhi
Издатель:
People's Publishing House
Дата издания:
Объём:
XXVIII-1273 p.
Язык текста:
Английский
Электронная версия:
Перейти
Дата публикации: